Våra arkitekter

Scandinavian House Plan arbetar med utomstående väl utvalda certifierade arkitekter. Utifrån arkitektur, funktionalitet och design lägger arkitekterna som vi samarbetar med grunden för de ritningar som vi säljer på Scandinavian House Plan. I nära samarbete med våra arkitekter tar vi sedan fram konstruktions- ventilations- och VVS-ritningar som passar huset och som uppfyller alla de krav som ställs på nybyggnationer av villor idag. Är du nyfiken på vilka det är som har designat husen på Scandinavian House Plan? Nedan hittar du kontaktuppgifter och en kort presentation av varje arkitekt.

Nicolas St-Pierre

A1 Ingenjörer AB

BSc Civil Engineering

+46 76 833 3332
nicolas@a1-ingenjorer.se

Ingvar Jonsson

arkitek.is

BSc Constructing Architecture

+46 76 836 7571
ingvar@arkitek.is