Alla ritningar uppfyller Plan och bygglagen, Boverkets byggregler och Svensk standard

I Sverige finns regelverk för hur byggnader ska byggas och vilka kriterier som en färdig byggnad ska uppfylla. Dessa regelverk har vi mångårig erfarenhet utav och vi kan därmed försäkra dig om att de ritningar som vi säljer uppfyller samtliga krav som påverkar de ritningar som vi har tagit fram. Se begränsningar. För bostäder finns bland annat krav på tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa, miljö, akustik, säkerhet vid användning och energihushållning.

Alla våra ritningar är gjorda av certifierade byggnadsingenjörer.

Botanisera bland våra hustyper och hitta en hustyp som passar dig och dina behov. När du har hittat en passande hustyp finns möjlighet att rotera ritningen så att den passar din tomt bättre. Notera dock att rotation och spegelvändning av ett hus görs mot en tilläggskostnad. Detta eftersom ritningarna över huset ursprungligen har en viss placering och ändring av denna medför merarbete på ritningarna, se pris under varje produkt.

Vill du göra några förändringar av ritningarna så hjälper vi självklart till!

Självklart har du möjlighet att ändra ritningarna så att de passar dina behov bättre. Det görs i samråd med den arkitekt som har ritat huset och de övriga disciplinerna som berörs av ändringen. För att kunna ändra ritningarna ska köpet av Scandinavian House Plans ritningar vara genomfört. Priset för ändringen bestäms i dialog med berörda discipliner beroende på den arbetsinsats som krävs för ändringen. Priset tillkommer på en separat offert.

Du bestämmer leveranstyp, PDF-ritningar, CAD-filer eller pappersritningar.

PDF-ritningar ingår alltid vid köp av Scandinavian House Plans ritningar. Det finns även möjlighet att lägga till både pappersritningar och CAD-filer till ordern. CAD-filerna kan användas för att göra ändringar i ritningarna på egenhand eller med hjälp av en annan utomstående part, se köpvillkor. Notera att vi inte erbjuder retur efter att produkterna har levererats på grund av att alla ritningar blir unika med er fastighetsbeteckning, läs mer i våra köpvillkor.

Ritningarna från Scandinavian House Plan levereras per e-post alternativt post för pappersritningar.