Våra ritningar

För att skapa trivsamma hem är våra hus designade av arkitekter runt om i Sverige. Alla hus har ett ritningspaketet som är komplett för bygglovsansökan exklusive nybyggnadskarta- som vi också kan hjälpa till med. Klicka dig vidare till våra hus och få en presentation av huset från arkitekten som har ritat det.

86,216,225,234,410

Alla ritningar uppfyller Plan och bygglagen,Boverkets byggregler och Svensk standard

I Sverige finns regelverk för hur byggnader ska byggas och vilka kriterier som en färdig byggnad ska uppfylla. Dessa regelverk har vi mångårig erfarenhet utav och vi kan därmed försäkra dig om att de ritningar som vi säljer uppfyller samtliga krav som påverkar de ritningar som vi har tagit fram. Se begränsningar. För bostäder finns bland annat krav på tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa, miljö, akustik, säkerhet vid användning och energihushållning. På ämnessidorna finns mycket matnyttigt, till exempel länkar till fördjupningsmaterial. Här finns också frågor och svar om ämnet. Byggprodukter Energideklaration Hälsa & inomhusmiljö Säkerhet Tillgänglighet & bostadsutformning Exempel på svenska standarder som efterföljs på våra ritningar är:

  • HUS AMA 21
  • BBR 29
  • SS 91 42 22:2006 Byggnadsutformning – Bostäder – Funktionsplanering
  • SS 91 42 21:2006 Byggnadsutformning – Bostäder – Invändiga mått
  • SS 25267:2015 Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Bostäder
  • SS 21054:2009 Area och volym för husbyggnader – Terminologi och mätregler
  • SS 914231 Byggnadsutformning Bostäder Planering för matlagning och måltid

Hur går det till?