Våra ritningar

För att skapa trivsamma hem är våra hus designade av arkitekter runt om i Sverige. Alla hus har ett komplett ritningspaket med byggarbetsritningar, konstruktionsritningar, VVS-ritningar och ventilationsritningar. Ritningspaketet är komplett för bygglovsansökan och ansökan om startbesked exklusive nybyggnadskarta- som vi också kan hjälpa till med. Klicka dig vidare till våra hus och få en presentation av huset från arkitekten som har ritat det.

86,216,225,234,410
 • Villa Fjällripan

  219 kvm + 44kvm biarea - 2-plan - Sutterräng

  Villa Fjällripan är en tvåplansvilla i modern stil som fyller alla behov fö...
  Arkitekt: Ingvar Jonsson - arkitek.is - ingvar@arkitek.is

Alla ritningar uppfyller Plan och bygglagen,Boverkets byggregler och Svensk standard

I Sverige finns regelverk för hur byggnader ska byggas och vilka kriterier som en färdig byggnad ska uppfylla. Dessa regelverk har vi mångårig erfarenhet utav och vi kan därmed försäkra dig om att de ritningar som vi säljer uppfyller samtliga krav som påverkar de ritningar som vi har tagit fram. Se begränsningar. För bostäder finns bland annat krav på tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa, miljö, akustik, säkerhet vid användning och energihushållning. På ämnessidorna finns mycket matnyttigt, till exempel länkar till fördjupningsmaterial. Här finns också frågor och svar om ämnet. Byggprodukter Energideklaration Hälsa & inomhusmiljö Säkerhet Tillgänglighet & bostadsutformning Exempel på svenska standarder som efterföljs på våra ritningar är:

 • HUS AMA 18
 • SS 91 42 22:2006 Byggnadsutformning – Bostäder – Funktionsplanering
 • SS 91 42 21:2006 Byggnadsutformning – Bostäder – Invändiga mått
 • SS 25267:2015 Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Bostäder
 • SS 21054:2009 Area och volym för husbyggnader – Terminologi och mätregler
 • SS 914231 Byggnadsutformning Bostäder Planering för matlagning och måltid
 • SS 32271-2016 Byggritningar - Ritningsnumrering
 • SS 32202-2011 Byggritningar - Beteckningar och förkortningar
 • EKS - BFS 2011:10
 • BBR 26/27

Hur går det till?